גליקולין

גליקולין

גליקולין Glycoline

למניעה וטיפול בקטוזיס
גליקולין הוא תוסף מזון הניתן להגשה במזון, בהגמעה או דרך מי השתייה
לתמיכה במאזן האנרגיה במע"ג חלבניים לפני ואחרי ההמלטה.
גליקולין מהווה שילוב בין חומרי מוצא לסנתוז גלוקוז- פרופילן גליקול, סורביטול, גליצרול וקלציום פרופיונאט, המאפשרים ספיגה הדרגתית ואספקה יציבה של גלוקוז, יחד עם ניאצין וקובלט החשובים למטבוליזם האנרגיה וע"י כך מסייע למניעת פירוק מאגרי השומן בגוף הפרה.

גליקולין מעניק טווח פעולה מורחב-

תמיכה כנגד קטוזיס

תמיכה במאזן האנרגיה- עלייה ברמות הגלוקוז וירידה ברמות גופיפי קטו בדם (BHBA)

עידוד התיאבון

מניעת אובדן משקל גוף (דירוג גופני)

שיפור תנובת החלב

שיפור הפוריות- קיצור הזמן בין ההמלטה להזרעה

מינון מומלץ למניעה

150 מ"ל ליום במשך שלושה שבועות לפני ההמלטה

300 מ"ל ליום במשך ארבעה שבועות לאחר ההמלטה

מינון מומלץ לטיפול

400 מ"ל ליום במשך חמישה ימים רצופים

 

יצרן:   VITALAC, 48, rue principale,22 160 Carnoët, FRANCE

 

אנשי קשר

יוסי לידסקי M.Sc
מנכ״ל

050-5244840
yossi@pectolit.com

אורי לידסקי
סמנכ״ל

052-3600731
uri@pectolit.com

ליאת גנון
מתאמת שוק מקומי

04-9866396
office@pectolit.com

מגי רוזנפלד
מתאמת יבוא-יצוא

04-9866396
mail@pectolit.com

חיים אהרונוביץ
מכירות מע"ג צפון

050-4244840
haim@pectolit.com

נורית ישורון
מכירות מע"ג דרום

054-5244280
nurit@pectolit.com

אורי לידסקי
מכירות לול

052-3600731
uri@pectolit.com